Vanskeligheter er ikke bare problemer, det er også muligheter!

GESTALT SOM METODE

Gestalt oppstod i USA på 1950 - tallet og har siden blitt en av de mest utbredte terapiformene i store deler av verden.  Ordet "gestalt" oversettes til "et meningsfyllt hele". Vi tenker helhetlig utifra teorier bygget på psykologi, buddhisme, mindfulness, eksistensialisme og fenomenologi. Disse metodene tilstreber det som er, uten å tolke.

I gestalt orientert coaching og terapi tror vi på at endring kan skje i nuet, eller i øyeblikket gjennom økt oppmerksomhet.  Relasjonen mellom terapeut og klient, og interaksjonen mellom dem, er av stor betydning.  

Vi bruker potensialet som ligger i øyeblikket til å justere ideer og adferdsmønstre fra fortiden.      "Det funker ikke som det en gang gjorde, er kjent utsagn i terapirommet". Dette er fordi vi og omgivelsene er i konstant utvikling. Det som var brukbart da, kan virke ubrukbart nå. Ved å tilegne oss nye erfaringer kan vi korrigere mønstrene til en produktiv adferd. 

Link til Norsk Gestaltinstitutt Høyskole:  Hva er gestaltterapi ?  youtube.com

Resultater 

Økt selvinnsikt og selvtillit. Større grad av tilfredshet og kapasitet.  Økt evne til å bidra effektivt og selvstendig.  Opplevelse av et rikere personlig liv.  Økt evne til omstilling og se muligheter.