Vanskeligheter er ikke bare problemer, det er også muligheter!

GESTALT SOM METODE

Gestalt oppstod i USA på 1950 - tallet og har siden blitt en av de mest utbredte terapiformene i store deler av verden.  Ordet "gestalt" oversettes til "et meningsfyllt hele". Vi tenker helhetlig utifra teorier bygget på psykologi, buddhisme, mindfulness, eksistensialisme og fenomenologi. 

Jeg tror at når du kjenner - og ser en sammenheng - kan endring skje. Ofte beskrevet som en "aha" opplevelse, en erkjennelse på "ja, slik er det". Ved å tilegne oss nye erfaringer i terapi-rommet kan vi korrigere mønstrene våre til en produktiv adferd. Våre omgivelsene er i konstant utvikling og endring. Det betyr at vi også at vi må være fleksible, for å ikke stå fast. Du har et stort register å spille på - når du blir kjent med notene. 

Link til Norsk Gestaltinstitutt Høyskole:  Hva er gestaltterapi ?  youtube.com

Resultater 

Større grad av ro, tilfredshet og kapasitet. Opplevelse av et rikere personlig liv.  Økt evne til omstilling og se muligheter.