Konstruktive samtaler for personlig endring og utvikling  

COACHING / TERAPI / VEILEDNING    

Det handler om å bli mere bevisst på våre følelser, reaksjoner og handlinger. Slik at du kan se hvordan du bruker deg selv i dine relasjoner. Vi ser alltid på mennesker som en del av et samspill. I vårt møte ser vi på utfordringene i et relasjonelt perspektiv. 

Vår tilknytning og historie preger vårt reaksjon - og handlingsmønster som voksen. Det er mulig at det som funket den gang da - ikke fungerer i dag. Tankespinn og en følelse av å stå fast er en vanlig `bestilling´ inn til terapi-rommet. Med egne og andres forventninger kan det være vanskelig å se eget potensial og behov. Dette kan vi tydeliggjøre sammen. Jeg jobber med å se muligheter fremfor begrensninger så langt vi kan tenke, tro og har selvdisiplin til gjennomføring. 

Det finnes dessverre ingen "quick-fix".  Men samtalene kan være inspirerende, oppleves som meningsfulle - og er derfor en investering for fremtiden.