Konstruktive samtaler for personlig endring og utvikling  

COACHING / TERAPI / VEILEDNING    

Det handler om å bevisstgjøre mennesker på sine egne følelser, reaksjoner og handlinger.  Slik at du kan se hvordan du bruker deg selv som menneske i dine relasjoner.  Vi ser alltid på mennesker som en del av et samspill med andre.  I vårt møte ser vi på utfordringene i et relasjonelt perspektiv.  Dette bidrar til økt ansvarlighet og ny forståelse for hvordan vi påvirker - og lar oss påvirke. Tydeliggjøring skapes i trygge omgivelser, gjennom samtale, oppmerksom tilstedeværelse og eksperimenter

DITT VALG                                                                                                                                  

På grunn av vår historie, uklarheter og forventninger til en selv og i omgivelsene,  kan det være vanskelig å se eget potensial og behov.  Jeg jobber med å se muligheter fremfor begrensninger så langt vi kan tenke, tro og har selvdisiplin til gjennomføring. Valg følger oss gjennom alle livets faser.  Det kan være altoppslukende og vanskelig.  Å møte en terapeut kan oppleves som en nøytral "landingsplass".  Du vil bli møtt med åpenhet og respekt. Du er velkommen - det er ditt valg.

Det finnes dessverre ingen "quick-fix".  Det kan være smertefullt å erkjenne hvor du er i livet,      men også meningsfylt, inspirerende - og en investering for fremtiden.