Konstruktive samtaler for personlig endring og utvikling  

COACHING / TERAPI 

Det handler om å bevisstgjøre mennesker på sine egne følelser, reaksjoner og handlinger.  Slik at du kan se hvordan du bruker deg selv som menneske i dine omgivelser og relasjoner.  Tydeliggjøring skapes i trygge omgivelser, gjennom samtale, oppmerksom tilstedeværelse og eksperimenter

DITT VALG                                                                                                                                  

Alle er vi ansvarlige for oss selv.  På grunn av vår historie, uklarheter og forventninger til en selv og i omgivelsene,  kan det være vanskelig å se eget potensial og behov.  Jeg jobber med å se muligheter fremfor begrensninger så langt vi kan tenke, tro og har selvdisiplin til gjennomføring. Valg følger oss gjennom alle livets faser.  Det kan være altoppslukende og vanskelig.  Et terapirom kan oppleves som en nøytral "landingsplass".  Du vil bli møtt med åpenhet og respekt - for hvem du er.   Du er velkommen - det er ditt valg.

Det finnes dessverre ingen "quick-fix".  Det kan være smertefullt å erkjenne hvem du er i relasjon, situasjon og hvor du er i livet, men også meningsfylt, inspirerende - og en investering for fremtiden din!