Kjente temaer fra terapirommet. Konstruert, redigert og gjort tilgjengelig for deg som leser.           

Bonus

14.08.2019

"Jeg vil jo at han skal ha et godt forhold til barnet sitt, men likevel kjenner jeg på sjalusi. Huff, det var flaut å si høyt. Han er så stolt av henne. Jeg kjenner meg oversett... ikke plass til meg liksom.. Hun er bare 7 år og tar masse plass. Det er så vanskelig, og han skjønner ikke greia."

Ekko!

12.08.2019

Livet er et ekko. Hva du sender ut, kommer tilbake. Hva du syr, er hva du lapper. Hva du gir, er hva du får. Hva du ser i andre, er noe som eksisterer i deg selv. Husk - livet er et ekko - det kommer alltid tilbake - Så vær RAUS med deg selv og de du møter på din veg....

Smerte

12.08.2019

"Deres avvisning har ingenting med din verdi å gjøre".

Vi har med våre følelser og erfaringer i "bagasjen" - fra egen barndom. Ofte har vi ubevisst med oss et mønster, som ikke gagner oss og de omgivelser vi har rundt oss i dag. Jeg har dette med meg i møte med mine klienter. Det høres enkelt ut, men om vi tillater oss selv til å gire ned -...

Det er det få som klarer fullt ut. Vi garderer oss ofte av redsel for å bli avvist. Avvisning er en mektig kraft blant oss mennesker. Blir vi misbilliget, kan vi føle oss mindre likeverdige, og vi frykter utstøtelse og ensomhet. Og bakom der igjen lurer den vanskelige følelsen av skam.

Gi slipp

06.08.2019

En av de vanskeligste utfordringene vi har i livet er å gi slipp. Om det er av skyld, skam, sinne, kjærlighet, savn eller forræderi. Forandring er aldri lett. Vi kjemper for å holde oss fast - og vi kjemper å gi slipp. I terapi kan vi tydeliggjøre disse polaritetene, og dermed se sammenheng i følelser, hvem vi blir i relasjonen...

Stå fast!

06.08.2019

Å ha angst og depresjon er som å være redd og trett på samme tid. Det er redsel for å feile, men ingen energi til produktivitet. Som å ønske seg venner, men orker ikke omgås. Ønske om alenetid, men redd for å bli ensom. En følelse av kaos og samtidig kjenne seg nummen.

win win

25.07.2019

Å akseptere, forstå, og tillate din partner`s perspektiv, følelser og behov i din avgjørelse er prosess, for dere som et par. Å akseptere hvordan jeg påvirker og blir påvirket betyr i virkeligheten tilstedeværelse ved å lytte, dele og forme kompromisser. Det er å jobbe frem en win-win løsning, istedenfor å tilnærme seg en konflikt - som vil være...