Kjente temaer fra terapirommet. Konstruert, redigert og gjort tilgjengelig for deg som leser.           

Den evige reisen etter å være godkjent, sett og anerkjent for den vi er - hverken mere eller mindre. Traumer fra oppvekst og tidligere forhold kommer ofte opp i terapi-rommet. De er dypt integrert - og handler ofte om å aldri være bra nok eller strekke til. Hvordan du kan erkjenne livet fra den gang da, og hvordan du gjør...

Lykken

09.11.2019

«Den høyeste lykken i livet er vissheten om å være elsket for sin egen skyld, eller rettere sagt; å være elsket til tross for at man er den man er»
-Victor Hugo-

Bonus

14.08.2019

"Jeg vil jo at han skal ha et godt forhold til barna, men likevel kjenner jeg på sjalusi. Han er så stolt av dem når han holder dem på fanget. Jeg kjenner meg oversett... Jeg er ikke en del av de, og ikke vil jeg være det heller... Jeg vil bare ha han.. Ikke de... Det er så vanskelig, og...

Ekko!

12.08.2019

Livet er et ekko. Hva du sender ut, kommer tilbake. Hva du syr, er hva du lapper. Hva du gir, er hva du får. Hva du ser i andre, er noe som eksisterer i deg selv. Husk - livet er et ekko - det kommer alltid tilbake - Så vær RAUS med deg selv og de du møter på din veg....

Smerte

12.08.2019

"Deres avvisning har ingenting med din verdi å gjøre".

Vi har med våre følelser og erfaringer i "bagasjen" - fra egen barndom. Ofte har vi ubevisst med oss et mønster, som ikke gagner oss og de omgivelser vi har rundt oss i dag. Jeg har dette med meg i møte med mine klienter. Det høres enkelt ut, men om vi tillater oss selv til å gire ned -...

Det er det få som klarer fullt ut. Vi garderer oss ofte av redsel for å bli avvist. Avvisning er en mektig kraft blant oss mennesker. Blir vi misbilliget, kan vi føle oss mindre likeverdige, og vi frykter utstøtelse og ensomhet. Og bakom der igjen lurer den vanskelige følelsen av skam.