Kjente temaer fra terapirommet. Konstruert, redigert og gjort tilgjengelig for deg som leser.           

Behov

18.12.2020

De eneste som ikke liker at du er tydelig med dine behov, er de som ´taking advantage´for at du ikke har noen. Det å sette ord på egne behov kan være veldig utfordrende. For hva om du ikke blir hørt, men avist. Avisning er ofte en underliggende redsel for å ikke være tydelig.

Hvem er jeg - hvordan påvirker jeg - og hvordan blir jeg påvirket? Vi bærer alle på en "bagasje" - og hvordan kommer den til uttrykk i relasjon? I parterapi ser vi på hvordan dere "danser" som par. Det vil si hvordan dere verbalt og non verbalt kommuniserer. Hvordan er det å dele forventninger du har til din partner og sette ord på egne behov? ...

Drømmen

18.12.2020

En drøm - en følelse av å strekke seg etter - et ønske om. Livet kjennes lett, brikker faller på plass - en drøm kan bli virkelighet. En drøm kan også gå i tusen knas. En drøm og ønske om som ikke ble. Drømmer kan gi energi - men selv en knust drøm kan åpne opp for noe nytt.

Polarisering. Holde fast - Gi slipp. Det er motstridende krefter - som ny energi, et ønske om - en ekspanderende pol. Samtidig en sammentrekkende kraft for å holde på det kjente, slik vi kjenner det. Hva er det som gjør at vi tar de valgene som vi gjør? Hvordan er det for deg å vippe i ubalanse, uten å vite svaret?...

Den evige reisen etter å være godkjent, sett og anerkjent for den vi er - hverken mere eller mindre. Traumer fra oppvekst og tidligere forhold kommer ofte opp i terapi-rommet. De er dypt integrert - og handler ofte om å aldri være bra nok eller strekke til. Hvordan du kan erkjenne livet fra den gang da, og hvordan du gjør...

Lykken

09.11.2019

«Den høyeste lykken i livet er vissheten om å være elsket for sin egen skyld, eller rettere sagt; å være elsket til tross for at man er den man er»
-Victor Hugo-

Bonus

14.08.2019

"Jeg vil jo at han skal ha et godt forhold til barna, men likevel kjenner jeg på sjalusi. Han er så stolt av dem når han holder dem på fanget. Jeg kjenner meg oversett... Jeg er ikke en del av de, og ikke vil jeg være det heller... Jeg vil bare ha han.. Ikke de... Det er så vanskelig, og...

Ekko!

12.08.2019

Livet er et ekko. Hva du sender ut, kommer tilbake. Hva du syr, er hva du lapper. Hva du gir, er hva du får. Hva du ser i andre, er noe som eksisterer i deg selv. Husk - livet er et ekko - det kommer alltid tilbake - Så vær RAUS med deg selv og de du møter på din veg....