Kjente temaer fra terapirommet. Konstruert, redigert og gjort tilgjengelig for deg som leser.           

Tilknytning

29.09.2021

"Det du tror om meg, slik du er mot meg, hvordan du ser på meg, hva du gjør mot meg, slik blir jeg".

Lykkelig

29.09.2021

"Hennes lykke er ikke mitt ansvar. Hun burde være lykkelig og det individuelt. Så kan vi komme sammen og dele vår lykke. Å gi andre ansvar for vår egen lykke er egoistisk." - Will Smith

Vendepunkt

29.09.2021

"Vi kan ikke kjenne hverandres innerste, men vi kan stadig forsøke.

Drømmen

18.12.2020

En drøm - en følelse av å strekke seg etter - et ønske om. Livet kjennes lett, brikker faller på plass - en drøm kan bli virkelighet. En drøm kan også gå i tusen knas. En drøm og ønske om som ikke ble. Drømmer kan gi energi - men selv en knust drøm kan åpne opp for noe nytt.

Polarisering. Holde fast - Gi slipp. Det er motstridende krefter - som ny energi, et ønske om - en ekspanderende pol. Samtidig en sammentrekkende kraft for å holde på det kjente, slik vi kjenner det. Hva er det som gjør at vi tar de valgene som vi gjør? Hvordan er det for deg å vippe i ubalanse, uten å vite svaret?...

Hvem er jeg - hvordan påvirker jeg - og hvordan blir jeg påvirket? Vi bærer alle på en "bagasje" - og hvordan kommer den til uttrykk i relasjon? I parterapi ser vi på hvordan dere "danser" som par. Det vil si hvordan dere verbalt og non verbalt kommuniserer. Hvordan er det å dele forventninger du har til din partner og sette ord på egne behov? ...

Behov

18.12.2020

De eneste som ikke liker at du er tydelig med dine behov, er de som ´taking advantage´for at du ikke har noen. Det å sette ord på egne behov kan være veldig utfordrende. For hva om du ikke blir hørt, men avist. Avisning er ofte en underliggende redsel for å ikke være tydelig.

Den evige reisen etter å være godkjent, sett og anerkjent for den vi er - hverken mere eller mindre. Traumer fra oppvekst og tidligere forhold kommer ofte opp i terapi-rommet. De er dypt integrert - og handler ofte om å aldri være bra nok eller strekke til. Hvordan du kan erkjenne livet fra den gang da, og hvordan du gjør...