Vendepunkt

29.09.2021

"Vi kan ikke kjenne hverandres innerste, men vi kan stadig forsøke. 

Tar du et skritt frem istedenfor tilbake kan alt snu". - Sissel Gran.


Hvordan kan vi gjøre noe annerledes når vi står fast?