Tilknytning

29.09.2021

"Det du tror om meg, slik du er mot meg, hvordan du ser på meg, hva du gjør mot meg, slik blir jeg". 

Hvordan det var den gang da - preger oss mye i hvordan vi gjør det i nye relasjoner senere i livet. Ble du sett, hørt og bekreftet? Hvordan var samspillet?