Stå fast!

06.08.2019

Å ha angst og depresjon er som å være redd og trett på samme tid. Det er redsel for å feile, men ingen energi til produktivitet. Som å ønske seg venner, men orker ikke omgås. Ønske om alenetid, men redd for å bli ensom. En følelse av kaos og samtidig kjenne seg nummen.

#psykoterapi #gestalt #polariteter #stå fast #tydeliggjøring #fornemmelser