Perfeksjonisme

23.08.2018

Stiller du urimelige og urealistiske krav til deg selv og omgivelsene? Da er du kanskje perfeksjonist. Mange tenker ikke over at perfeksjonisme er drevet fram av en dyp redsel for ikke å bli godtatt som den man er.

Hadde du en oppvekst som var preget av et overdrevent kritisk miljø? Kanskje hadde du foreldre eller søsken som tok deg i å gjøre «feil» hele tiden, eller lærere som rettet på deg? Kanskje levde du med utrygghet og forsøkte å prestere på topp for å bli godtatt.

Alle ønsker å gjøre ting bra, men perfeksjonister tillater ikke seg selv å gjøre feil og strever så mye at det faktisk går ut over resultatet. Perfeksjonisten stiller urimelige og urealistiske krav til seg selv og andre - og har et sterkt behov for kontroll og organisering. Dette kan være veldig slitsomt for en selv og omgivelsene.

Perfeksjonister er ofte svært følsomme for hva andre mener om dem. Alle vil jo gjerne bli likt, men perfeksjonistene har et ekstremt stort behov for å få andres bekreftelse.

Ønsker du å være mindre kravstor, mindre rigid, mer tolerant, mer tilstede og få frigjort blokkert energi ? Ta kontakt med en Gestaltterapeut - for å tydeliggjøre egne følelser, reaksjoner og handlinger. Når du blir bevisstgjort eget mønster, er det lettere å utføre konstruktive og gjennomførbare handlinger.

Martin M Antony og R P Swinson "When perfect isnt good enough"