Selvfølelse

04.10.2018

Dårlig selvfølelse har ofte bakgrunn i omgivelsenes negative og kritiske holdninger fra når vi vokste opp, og kan lede til en følelse av å være feil - og skam over hvem vi er.  Skamfølelsen forsterkes ytterligere når vi tillegger de rundt oss å mene det samme.  Det blir en slags bekreftelse på egen smerte.  

#introjeksjon #kreativtilpasning#projeksjon #retrofleksjon #relasjon #endring