Kjøreregler for kommunikasjon

15.10.2019

JEG PRAKTISERER DISKRESJON. Sørg for å være en person til å stole på.

JEG HAR RETT TIL Å NEI. Det er viktig å være klar over egne grenser for å kunne møte andre.

JEG SNAKKER FOR MEG SELV. Det er tydeligere å si "jeg mener". Stå for det du sier - istedenfor å pakke det inn i "man", "du", "vi"...når du snakker om deg selv.

JEG HAR RETT TIL Å VISE FØLELSER. Følelser som kommer oppriktig til uttrykk vil avta i styrke, endres og gå over. Det er de undertrykte følelsene som skaper varig ubehag og problemer. Det er ikke "sammenbrudd", men gjennombrudd!

JEG ER HER OG NÅ. Jeg kan ikke endre fortid eller fremtid. Endring kan først skje når jeg er fullt tilstede og anerkjenner det som er - her og nå. "Accept what is, and change will come".

JEG SJEKKER UT MINE TOLKNINGER OG TROR PÅ SVARET. Misforståelser og feiltolkninger kan skape avstand og konflikt.

JEG SNAKKER MED OG IKKE OM. Snakk pent om andre mennesker, har du annet på hjerte - gå til den det gjelder og ta det opp. "Brønnpissing" gjør miljøet surt for alle.

JEG TAR ANSVAR FOR MEG SELV. Ved eget ansvar styrker du deg selv og din evne til å dekke dine behov. Skylder du på andre, svekker du deg selv.

JEG SIER DET JEG MENER OG GJENTAR IKKE ARGUMENTER. Et argument blir ikke 15 ganger bedre dersom du gjentar det 15 ganger. Aksepter uenighet, ikke forsøk å tvinge på egen mening på andre.

JEG FORTELLER DET JEG TRENGER ISTEDENFOR Å KRITISERE. "Jeg savner deg", blir ofte bedre mottatt enn "Du er aldri tilstede". Det er lettere å handle målrettet ved et tydelig behov.

JEG HAR RETT TIL Å SPØRRE, MEN IKKE KRAV PÅ SVAR. Vis respekt for andres grenser. "Det vil jeg ikke svare på", er også et svar.

JEG HAR RETT TIL Å FEILE. Dersom vi kan erkjenne feil, og snakke åpent - kan vi lære, utvikle oss og finne løsninger. Alle gjør så godt de kan ut i fra sin situasjon og sine evner.

UNNGÅ SPØRSMÅL OM DU HAR EN MENING. Spørsmål kan skjule bebreidelser. "Hvorfor er du så mye i møter ?" kan bety: "Jeg synes du er for mye i møter". Spørsmål kan gjør at den andre føler seg eksaminert. Går derfor fort i forsvar og kommer med bortforklaringer.

FORTELL HVA DU TRENGER. Bebreidelser kan tilsløre udekkede behov. "Du gir aldri ros", betyr oftest; "Jeg trenger mere ros".

Kilder: Psykolog Jan Atle Andersen / Geir Dale Rådgiving, Konflikt til Samarbeid