Hvem blir vi sammen som par?

18.12.2020

Hvem er jeg - hvordan påvirker jeg - og hvordan blir jeg påvirket? Vi bærer alle på en "bagasje" - og hvordan kommer den til uttrykk i relasjon? I parterapi ser vi på hvordan dere "danser" som par.  Det vil si hvordan dere verbalt og non verbalt kommuniserer.  Hvordan er det å dele forventninger du har til din partner og sette ord på egne behov?