Holde fast - eller - og gi slipp

18.12.2020

Polarisering.  Holde fast - Gi slipp.  Det er motstridende krefter - som ny energi, et ønske om - en ekspanderende pol.  Samtidig en sammentrekkende kraft for å holde på det kjente, slik vi kjenner det. Hva er det som gjør at vi tar de valgene som vi gjør? Hvordan er det for deg å vippe i ubalanse, uten å vite svaret?