Er du ensom?

18.10.2018

Relasjonell ensomhet: handler om å være alene og ensom uten å ville være det selv. En opplevelse av å være utenfor venneflokken, eller- og i ytterste forstand være uten venner i det hele tatt. Vi kan kanskje kjenne igjen den sosiale ensomheten når vennskapet er overfladisk og mangler tilhørighet og den gode samtalen.

Indre ensomhet: Indre ensomhet kan gi en opplevelse av å miste kontakten med seg selv. Noen kan gjenkjenne dette når arbeidet har tatt overhånd, og de kjenner på ubehaget ved å ha brent seg ut. Være i villrede uten å kunne falle til ro - å flyte gjennom livet uten mål eller mening. I terapirommet spør ofte klienten; "Hvem er jeg"?

Eksistensiell ensomhet: er noe vi erkjenner og ikke prøver å helbrede. Å være menneske er ensomt, og vi spør oss selv: "Har jeg en forutbestemt plass i universet, eller er jeg tilfeldig kastet inn hit?" "Finnes det en Gud som gir livet mening, eller er jeg alene om alt?"

"Hva er meningen?" Redsel og uro for å ikke høre til er ofte tema i terapirommet.

#Skottun/Kruger #Gestaltterapi #Masquelier #Livsbetingelser #Ensomhet