"Det du er, vær fullt og helt - ikke stykkevis og delt".  Henrik Ibsen

06.08.2019

Det er det få som klarer fullt ut.  Vi garderer oss ofte av redsel for å bli avvist. Avvisning er en mektig kraft blant oss mennesker.  Blir vi misbilliget, kan vi føle oss mindre likeverdige, og vi frykter utstøtelse og ensomhet. Og bakom der igjen lurer den vanskelige følelsen av skam.

#psykoterapi #avvisning #alenenaken #tormodhuseby #gestalt #layers #margaretrye