Der og da - Her og

12.08.2019

Vi har med våre følelser og erfaringer i "bagasjen" - fra egen barndom.  Ofte har vi ubevisst med oss et mønster, som ikke gagner oss og de omgivelser vi har rundt oss i dag.  Jeg har dette med meg i møte med mine klienter. Det høres enkelt ut, men om vi tillater oss selv til å gire ned - og forholde oss til denne uttalelsen om hvordan våre omsorgspersoner forholdt seg til sine og dine følelser, vil noe falle på plass.  Der og da vil kunne bearbeides og erkjennes.  Dermed kan det kreeres rom for aksept og nye valg kan tas - her og nå.