Den evige reisen

10.11.2019

Den evige reisen etter å være godkjent, sett og anerkjent for den vi er -

hverken mere eller mindre.  Traumer fra oppvekst, tidligere forhold kommer ofte

opp i terapirommet.  De er ofte dypt integrert - om å aldri være bra nok eller strekke til.

Hvordan du kan erkjenne livet fra den gang da, og hvordan du gjør det her og nå -

er en prosess som vil gi deg innsikt og muligheter til å velge hva som er mest

hensiktsmessig for deg. #gestaltterapi #coaching @margaret_rye