Den evige reisen

10.11.2019

Den evige reisen etter å være godkjent, sett og anerkjent for den vi er - hverken mere eller mindre.  Traumer fra oppvekst og tidligere forhold kommer ofte opp i terapi-rommet.  De er dypt integrert - og handler ofte om å aldri være bra nok eller strekke til.  Hvordan du kan erkjenne livet fra den gang da, og hvordan du gjør det her og nå - er en prosess som vi kan tydeliggjøre sammen i terapi.  Med en erkjennelse på hva som har vært, vil en innsikt bli integrert, og dermed kan du erfare hva som er hensiktsmessig for deg i dag. #gestaltterapi #coaching @margaret_rye