Behov

18.12.2020

De eneste som ikke liker at du er tydelig med dine behov, er de som ´taking advantage´for at du ikke har noen.  Det å sette ord på egne behov kan være veldig utfordrende.  For hva om du ikke blir hørt, men avist.  Avisning er ofte en underliggende redsel for å ikke være tydelig.