OM MEG

Min drivkraft er min interesse for hvem vi er og - blir i relasjon.  Samt hvordan vi selv kan ta ansvar for å få et fullverdig liv.  Ved å bli kjent med våre ulike egenskaper og vår historie kan vi bevisst forholde oss til hvordan og hvorfor vi agerer som vi gjør, i ulike relasjoner og situasjoner.
 

Jeg har privatpraksis i Bygdøy Alle 21, 5 etg.  Her tar jeg imot klienter til individuell terapi,    parterapi, coaching og veiledning.  Samtidig som jeg får ta del i et kollegialt tverrfaglig stimulerende fagmiljø, innen psykisk helse og familievern. 

Jeg arbeider også med ledelse i organisasjoner.  Ved å se firmaets begrensninger og muligheter, samt øke deres bevissthet rundt roller, ansvar og behov - styrkes gruppens tilhørighet og kompentanse.      

Som Akkreditert coach og Psykoterapeut u.u ved Norsk Gestalt Institutt Høyskole, medlem av Gestalt Praktiserende i Organisasjoner og Norsk Gestaltterapeut Forening følger jeg deres etiske retningslinjer, taushetsplikt, personvern, krav om egenterapi og veiledning.

For informasjon om våre foreninger, hva de står for og deres arbeid: 

Gestalt Praktiserende i Organisasjoner; https://newsite.gpo.no/ 

Norsk Gestalt Forening https://ngfo.no/

Norsk Gestalt Institutt Høyskole: https://gestalt.no