Hvordan er det vi kreativt tilpasser oss hverandre?

OM MEG

Min drivkraft er min interesse og nysgjerrighet for hvem vi er og - blir i relasjon. Ved å bli nærmere kjent med vår tilknytning og historie, kan vi mere bevisst forholde oss til hvordan og hvorfor vi agerer som vi gjør. 

Jeg tar i mot de unge voksne som prøver å bruke egne "vinger" til å manøvrere seg fram, i uendelige valg og forventninger. Jeg opplever stort sosialt press blant de unge, hvor de sliter med å finne sin rolle og være bra nok. De er ofte i en løsrivelse-prosess fra foreldre - og foreldrene fra de. 

- Ikke bra nok

- Ansvar

- Valg

- Samlivsbrudd

- Egne barn og bonusbarn/ nye familie konstellasjoner

- Midt i livet. Eksistensielle spørsmål og tanker

- Ønske og behov for endring, men opplever å stå fast

- Pårørende

- Utenforskap / Ensomhet

Litt usikker på hva jeg skal skrive om `meg´ .. annet enn hva som er min drivkraft og det jeg arbeider mest med. Jeg er nysgjerrig av natur, og det blir det ikke mindre av med årene. Jeg liker å filosofere, tenke og skrive. Med mine klienter finner jeg bredde, dybde og det jeg kaller essensen i livet - Jeg er ydmyk som får arbeide med mennesker - og være en del av andres mest private rom. 

I mine egne private rom er det også utfordringer - hva er livet uten de? Kan være vanskelig å se det som en gave når det stormer som verst, men utfordringer gir oss også muligheter. Vi må tørre å "kna" litt.      

Jeg er gift og har til sammen 6 voksne egne -og bonusbarn, 3 barnebarn, brødre med respektive familier og to aldrende foreldre. Selv er jeg august-barn fra 1968. 

Markedsføring, salg og kommunikasjon er stikkord for min faglige utdannelse. Tidligere yrkeserfaring har vært innen Tv/media og eiendom/finans. Midt i livet søkte jeg endring av kurs. Selv om jeg tilsynelatende hadde alt og mestret mye, manglet noe.., noe mere fundamentalt. Jeg sto fast i et mønster og trengte verktøy til å komme videre. Dette ledet meg inn i den terapeutiske verden og at jeg som godt voksen utdannet meg til gestalt-coach, leste fordypning i relasjons-ledelse og tok terapi-utdannelsen ved Norsk Gestalt Institutt Høyskole.    

Jeg åpnet egen praksis i 2016.

Jeg er akkreditert coach og psykoterapeut ved Norsk Gestalt Institutt Høyskole, medlem av Gestalt Praktiserende i Organisasjoner (GPO), Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF) og følger deres etiske retningslinjer, taushetsplikt, personvern, krav om egenterapi og veiledning.

Som akkreditert er timer hos meg godkjent for studenter under utdanning ved NGI. Studenter er pålagt egenterapi ved både coach - og terapi utdanning. 

For informasjon om våre foreninger, hva de står for og deres arbeid: 

Gestalt Praktiserende i Organisasjoner; https://newsite.gpo.no/ 

Norsk Gestalt Forening https://ngfo.no/

Norsk Gestalt Institutt Høyskole: https://gestalt.no