Hvordan er det vi kreativt tilpasser oss hverandre?

OM MEG

Min drivkraft er min interesse for hvem vi er og - blir i relasjon.  Hvordan vi selv kan ta ansvar for å få et fullverdig liv.  Ved å bli kjent med våre ulike egenskaper og vår historie, kan vi mere bevisst forholde oss til hvordan og hvorfor vi agerer som vi gjør, i ulike relasjoner og situasjoner.  Hos BA21 Psykoterapi og Veiledning har jeg klienter i terapi, coaching og - prosessledelse i organisasjoner. 

Som Akkreditert coach og Psykoterapeut ved Norsk Gestalt Institutt Høyskole, medlem av Gestalt Praktiserende i Organisasjoner og Norsk Gestaltterapeut Forening følger jeg deres etiske retningslinjer, taushetsplikt, personvern, krav om egenterapi og veiledning.

For informasjon om våre foreninger, hva de står for og deres arbeid: 

Gestalt Praktiserende i Organisasjoner; https://newsite.gpo.no/ 

Norsk Gestalt Forening https://ngfo.no/

Norsk Gestalt Institutt Høyskole: https://gestalt.no