OM MEG

Selv er jeg en utålmodig sjel.  Etter terapi, studier og mindfulness kan jeg se min utålmodighet som en drivkraft,  og ikke noe som skal slås ned på.  Hva som ligger bak min utålmodighet har vært en reise på godt og vondt.  Dette arbeidet og mange flere erkjennelser har vekket min nysgjerrighet på hvordan vi fungerer i ulike relasjoner privat og profesjonelt, samt hvordan vi kan ta eget ansvar for å få et mere fullverdig liv.

Ved å bli kjent med våre ulike egenskaper, kan vi mere bevisst forholde oss til hvordan og hvorfor vi agerer som vi gjør, i ulike relasjoner og situasjoner.  

Tidligere utdannelse og arbeidserfaring har jeg innen media/ kommunikasjon, eiendom/finans.  Jeg har også tre barn på full fart inn i voksenlivet.  Midt i livet ønsket jeg ny faglig kunnskap og retning.  Etter å fått hjelp til å tydeliggjøre behovet hos en terapeut, klarte jeg etterhvert å ta de grep og valg som måtte til.       

Jeg tok Gestalt Coach utdannelse, ved Norsk Gestalt Institutt Høyskole www.gestalt.no og åpnet 2015 privatpraksis i Bygdøy Alle 21, som er et kontorfellesskap innen psykisk helse.  Her møter jeg klienter, samtidig som jeg kan ta del i et faglig stimulerende miljø.  

Ved siden av min praksis tok jeg etterutdanning i Relasjonsledelse i organisasjoner.  Ved å se firmaets begrensninger og muligheter, samt øke deres bevissthet rundt roller, ansvar og behov - styrkes gruppens tilhørighet og kompentanse.

Under mitt arbeid som coach og veileder våknet min interesse for å jobbe dypere med enkeltpersoner.  Hvem du er på jobb og i private relasjoner henger sammen med mønster vi har med oss, fra den gang da.  Jeg var dermed over i terapiens verden. 

Med denne erfaringen begynte jeg på 4 årig Psykoterapi utdanning ved NGI Høyskole.          Fra høsten 2018 gjennomfører jeg tredje året og tar i mot klienter i terapi, som psykoterapeut under utdanning, til redusert pris.         

Som Akkreditert coach og Psykoterapeut u.u ved Norsk Gestalt Institutt Høyskole, medlem av Gestalt Praktiserende i Organisasjoner og Norsk Gestaltterapeut Forening følger jeg deres etiske retningslinjer, taushetsplikt, personvern, krav om egenterapi og veiledning.

For informasjon om våre foreninger, hva de står for og deres arbeid: 

Gestalt Praktiserende i Organisasjoner; https://newsite.gpo.no/ 

Norsk Gestalt Forening : https://ngfo.no/